ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+

(Root) 200881-19-66819.jpg


นางณคพร  แย้มศรี

รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น


นางพิมลลักษณ์  ศรีหนา

รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุม.ก.ขอนแก่น


นายสมพงศ์  สิบรัมย์

ควบคุมการออกอากาศ

นายกฤษฎา  วุฒิพรพงศ์

ระบบเครื่องส่ง/ไฟฟ้า


นางสุพรรษา  สาดา

ผู้ประกาศ

นายรัฐพงศ์  จันทรดี

ไอที/ตัดต่อ


นายไชยา  แสนพล

ยานพาหนะ/ช่างภาพ

นายสมศรี  จันลา

อาคารและสถานที่